بازتاب شباهنگ


در افق شرقی جزیره هنگام، جایی که کیلومتر ها با اولین آلودگی نوری فاصله داشت به طلوع شباهنگ جان نشستیم. بازتاب بینظیر و باشکوهش ساعت ها ما را محسور خود کرده بود و با صدای برخورد امواج به صخره ها، خاطره فراموش نشدنی برای ما ساخته شد. موزیک کلاسیکی که بی وقفه پخش می‌شد و پیاده روی در تاریکی محض ساحل و اوج گرفتن سهیل ترکیب وصف ناپیذیری در آن شب بودند. در کنار یک صخره بکر قاب زیبایی دیدم که با ۳ شات افقی سعی کردم آن لحظه را ثبت کنم.
Title بازتاب شباهنگ
Hit 1711
Photographer Reyhaneh ValipourReyhaneh Valipour
Location جزیره هنگام - هرمزگان
Camera Nikon D7100
Lens Samyang 16mm f/2.0
Lens Aperture f/2.0
F 16mm
Exposure 25 sec
ISO 1600
Photography Techniques پانوراما
Date of photography ۴ دی ۹۸


No comments have been posted.

Top