TWAN

 

شهاب درخشان، آسمانِ پرستاره

1400/05/28

آندرومدا در یک تک‌شات

1400/04/04

یک شهاب و پادتاب

1400/02/22

هواتاب رنگین‌کمانی بر فراز ازورِس


زحل و مشتری در تابستان 2020


تعویق غیر منتظره کارگاه TWAN


ابرهای رنگين تاب بر فراز سوئد


پاشش سرخ نور بر فراز شهر!

اشباح سرخ، نامی است که به این پدیده‌های نادر که در لایه‌های بالای جو اتفاق می‌افتد، داده‌اند.

برشی شگفت‌انگیز از بخش میانی کهکشان راه شیری!

اگر شب، تاریک باشد و شرایط، مساعد، می‌توانید رد کهکشان راه شیری را در آسمان بالای سرتان ببینید.

از انقلاب تا انقلاب، اعتدالی در میانه‌ی راه!

امروز، در تمام کره‌ی زمین، طول روز و شب با یک‌دیگر برابرند؛ به همین علت، این روز را اعتدال پاییزی می‌نامیم.

Top