زحل و مشتری در تابستان 2020

زحل و مشتری در تابستان 2020


در طول تابستان امسال در نیمکره شمالی زمین، زحل و مشتری هر دو در مقابله با خورشید در آسمان سیاره زمین قرار داشتند. حرکت همزمان آنها، که تقریباً هر 20 سال یک بار مشاهده می شود، از 19 ژوئن تا 28 آگوست در کنار ستاره های غربی صورت فلکی جدی و ستاره های شرقی صورت فلکی قوس در این تصویر ترکیبی پانوراما نمایش داده شده است. اما آسمان دسامبر امسال، آنها را به هم نزدیکتر می کند. مشتری و زحل اکنون پس از غروب خورشید، همچون فانوس های آسمانی نزدیک به هم و درخشان در سمت غرب آسمان هستند. در روز انقلاب زمستانی در 21 دسامبر، آنها یک مقارنه کم نظیر 20 ساله با شکوه رقم خواهند زد. بدین ترتیب جدائی ظاهری دو سیاره بزرگ منظومه شمسی از دید ناظر زمینی فقط به اندازه 1/5 قطر ماه کامل خواهد رسید.


Saturn and Jupiter in Summer 2020
Image Credit & Copyright: Tunc Tezel (TWAN), Onur Durma

Top