مهتاب کویر


معمولا شبهای مهتابی کویر را بیش از شبهای تاریک آن دوست دارم.
تابش نور ماه روی رملها و ماسه های موج  دار آن ، سکوت و عظمت بی انتهای آسمان ساعتها خاطره خوش از آرامشی خاص برایم ساخته است.
عکس ، پانورامایی مربوط به شبی مهتابی در کویر خارا واقع در شرق اصفهان است.
Title مهتاب کویر
Hit 9045
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location کویر خارا
Camera 40D Modify
Lens 14 mm
Lens Aperture 2.8
Exposure 30 ثانیه
ISO 1000
Photography Techniques Panorama


3 comments have been posted.

بسیارزیبا.با وجود کم نورتر بودن راه شیری در اسمان زمستان همجواری با صور فلکی مشهور زمستانی و ستارگان درخشان در کنار هنر تلفیق با مناظر شکوهمند طبیعت نماهایی اینچنین خیال انگیز می افریند .
سپاس از نظر و لطف شما آقای رحیمی عزیز
salam.ensafan kheili zibast va khili lezet bordam az en aks...
Top