ابرهای رنگين تاب بر فراز سوئد

ابرهای رنگين تاب بر فراز سوئداين موج های ابری پر رنگ و لعاب و درخشان، در تاريخ 3 ژانویه ، آسمان بالای اين کوه را در نزدیکی تانندالن سوئد پر کردند ، و خیلی نادر و کمياب هستند. و در فصل زمستان، در عرض های جغرافیایی بالا در نيمکره شمالی زمين مناظر فراموش نشدنی را نمايش می دهند. اين ابرهای رنگين تاب نوعی ابر استراتوسفر قطبی بوده، و هنگامی شکل می گیرند که درجه حرارت بصورت غیرمعمول سرد باشد و بلورهای یخ در استراتوسفر تحتانی که معمولاً بدون ابر است تشکيل شوند. به اين ترتيب در زمان های بعد از غروب و قبل از طلوع خورشيد، نور آفتاب می تواند اين کريستال های ابر را که در ارتفاعات حدود 15 تا 25 کیلومتری سطح زمين قرار دارند روشن کند و چنين منظره خارق العاده ای ايجاد کند.


Nacreous Clouds over Sweden
Image Credit & Copyright: P-M Hedén (Clear SkiesTWAN)

Top