یک شهاب و پادتاب


امتیاز تصویر: J.C. CasadoStarryEarthEELabsTWAN

آیا تاریک‌ترین آسمان شب در جهات مخالف خورشید است؟ نه، در حقیقت، یک درخشش کم‌نور، قابل تشخیص و نادر که به آن گِگِن شاین (به زبان آلمانی ضدِّ درخشش)(معادل فارسی آن پادتاب) می‌گویند در 180 درجه‌ای اطراف خورشید در آسمان‌های بسیار تاریک دیده شود. پاد تاپ بازتاب نور خورشید  بر ذرات ریز غبار میان‌ستاره‌ای است.  این خرده ذرات گرد و غبار به اندازه میلی‌متری هستند باقی‌مانده از سیارک‌ها و که در مدار صفحه دایره‌البروجِ سیارات می‌گردند. این تصویر که در اواخر ماه مارس گرفته شده یکی از تصاویر بسیار تماشایی از پادتاب است که تاکنون ثبت شده است. نوردهی بالا از آسمانی تاریک بر فراز رصدخانه تیده در جزایر قناری در اسپانیا، پادتاپ را به عنوان بخش امتداد یافته نور دایره‌البروجی نشان می‌دهد. اجرامی که در پس زمینه مشخص‌شده‌اند، یک شهاب درخشان (در چپ تصویر)، ملاقه بزرگ (در بالا و راست) ستاره‌ قطبی (راست و دورتر) هستند. شهاب تقریبا به طرف کوه تیده، بلندترین کوه اسپانیا، نشانه رفته است، درحالی‌که آزمایشگاه خورشیدی پرامید در راست دیده می‌شود. در طول روز، پدیده‌ای مشابه پادماده که آن‌را شکوه می‌نامیم، می‌تواند از بازتاب هوا یا ابرهای مخالف خورشید از یک هواپیما دیده شود.


Top