شهاب درخشان، آسمانِ پرستارهامتیاز تصویر و حق نشرMiguel Claro (TWANDark Sky Alqueva)

این شهاب درخشان که با سرعت 60 کیلومتر بر ثانیه از جّو زمین عبور کرد و در امتداد راه شیری درخشید. این شهاب که در 21مرداد (12 آگوست) در آسمان پرتغال ثبت شده است و از راست به چپ حرکت می‌کند. ردِ رنگارنگ آن از نزدیک دنب (ستاره‌ی آلفای دجاجه) شروع میشود و در نزدیکی نسرطائر (ستاره‌ی آلفای عقاب) ، ستاره‌های مثلث تابستانی به پایان می‌رسد. در واقع این شهاب برساوشی برای مدت کوتاهی از هر دو آنها، دو تا از درخشان‌ترین ستاره‌های آسمان شب سیاره‌ی زمین هم درخشان‌تر شد. درخشش سبز اولیه‌ی ردِ شهاب، مختص بارش‌ شهاب‌های برساوشی است. دانه‌های ماسه‌ی کیهانی از گردوغبار به‌جامانده از دنباله‌دار سوییف تاتل، به‌اندازه‌ی کافی سریع حرکت می‌کنند تا باعث برانگیخته شدن و انتشار رنگ سبز که متعلق به اتم اکسیژن است در ارتفاع 100 کیلومتری یا بیشتر و قبل از بخار شدن و  ظاهرشدن به صورت یک روشنایی درخشان شوند.


Top