تعویق غیر منتظره کارگاه TWAN

تعویق غیر منتظره کارگاه TWAN


تعویق غیر منتظره کارگاه TWAN

پیرو در خواست وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به اطلاع شرکت کنندگان هشتمین کارگاه و نمایشگاه پروژه بین المللی جهان در شب می رساند اولویت دبیرخانه اجرایی توآن در ایران قبل از آموزش، حفظ آرامش روحی و روانی و سلامت جسمی شرکت کنندگان محترم در حین سفر و طول اجرای برنامه می باشد، از این رو برگزاری این رویداد به نزدیکترین زمان ممکن موکول خواهد شد.
در صورتی که ثبت نام کنندگان نتوانند در تاریخ بعدی حضور یابند ، وجوه ثبت نامی بطور کامل عودت داده خواهد شد .

تلفن انجمن نجوم ایران
تلفن: 021-66401770

Top