یک شب سرد زمستانی


قرار بود برای عکاسی به ارتفاعات ماسال برویم
با میثم یکی از محلی ها هماهنگ کرده بودیم که یکی از کلبه ها را دراختیارمون بگذارد
منطقه اولسبلنگاه ییلاقیست و در این فصل از سال سکونتی ندارد
هرچه ارتفاعمان بیشتر می شد هوا سردتر و سرعت باد هم بیشتر می شد
پیچ آخر قبل از هتل کوهسار را که آمدیم بالا سرعت و شدت باد به اندازه ای شد که حتی نمی توانستیم ثابت بایستیم
ریسک نکردیم و تصمیم گرفتیم یک مقدار ارتفاع کم کنیم
هوا همچنان سرد بود ولی قدرت و سرعت باد یک مقدار کم شده بود ولی همچنان عکاسی را سخت می کرد
آسمان هم رفته رفته ابر می شد
ابرهایی که شباهت زیادی به حرکت شفق های قطبی داشتند و جباری که بین زمین و ابرها چشم نوازی می کرد
Title یک شب سرد زمستانی
Hit 1822
Photographer محسن صالحیمحسن صالحی
Location ارتفاعات ماسال
Camera نیکون D610
Lens 14mm
Lens Aperture 2.8
Exposure 20s
Filter دیفیوزر
ISO 6400
Photography Techniques پاناروما
Date of photography 4/11/98


No comments have been posted.

Top