فاصله ها


Title فاصله ها
Hit 3278
Location تهران
Camera Canon EOS 6D
Telescope Skywatcher ED80
Exposure 1/100 ثانیه
ISO 16000


1 comments have been posted.

عکس خیلی خوب و تکنیکی هست. با ماه بدر هم باید منظره خیلی زیبا بشه. موفق باشی
Top