زمستانی

 

یک شب زمستانی در نیمکره شمالی


شب زمستانی در نیمکره شمالی زمین


Field of view around betelgeuse


غروب ماه، ستارگان زمستانی و آلودگی نوری

دو منبع نوری در دو سوی این تصویر قرار دارند. یکی ماه، قمر دائمی زمین در حال غروب و دیکر 7 لامپ گازی خیابان که در طول شب روشن گذاشته شدند پس ابر ها اینگونه دیده می شوند. این یک نمونه کوچک از شکل آلودگی نوری در طول شب است.

Aurora-Tromso

ترومسو شمال نروژ - نوامبر 2017

عقاب بر فراز دشت آفتابگردان

در یک شب سرد در اواخر تابستان ۹۸، به تماشای غروب قلب راه شیری و طلوع صور فلکی پاییزی نشستیم.

زمین و آسمان زمستانی


یک شب سرد زمستانی


هاله ماه نور زندگی

هاله ی ماه در شب های سر زمستانی

Rotate Rotate Rotate

شب سرد زمستانی و برفی و چرخش چرخش چرخش

Top