در گذر زمان


سلام
آسیاب آبی دستگاهی بوده است که برای خرد کردن گندم  و سایر غلات و برای درست کردن آرد وجود داشته است و با استفاده از تکنیک سرعت آب و یا فشار آب کار می کرده است در ایران تقریبا در هر شهری در قدیم آسیاب آبی وجود داشته امروز تقریبا چند مورد انگشت شمار هنوز کار می‌کنند.
آسیاب آبی و آسیاب بادی در ایران از قدمت تاریخی کهنی برخوردار است اما تحقیق مستقلی در این موضوع نشده است. بعضی اعتقاد دارند آسیاب بادی نخستین بار در ایران بکار گرفته شده است امروزه هنوز بقایای چندین آسیاب بادی در شهر کوچک نشتیفان خواف  وجود دارد که تا چند سال قبل از انقلاب فعال بود.
مجموعه آسیاب های آبی  دارای فضاهایی است که به ترتیب عبارتند از: 1. ورودی. 2. گنبدخانه. 3. طاقنماهای طرفین گنبدخانه. 4. اتاق آرد کردن غلات. 5. تنوره‌ی آسیاب (تنوره آب)
در تصویر زیر گذر زمان و اثر فرسایش (در مورد این بنا بیشتر فرسایش انسانی) بر خرابه بجا مانده این اسیاب که در گذشته نزدیک فعال بوده مد نظر عکاس بوده هر چند از این آسیاب اکنون تنها ویرانه ای باقی مانده ولی روزگاری از ارزش بالائی برخوردار بوده.  
قسمتی که با نور آتش روشن شده تنوره آب اسیاب بوده که بقیه قسمتهای اسیاب زیر اون مدفون شده.
گذر بر این بناها آدم رو یاد شعر زیر میاندازه:
جهد کن جهد که وقت من و تو در گذر است 
سعی کن سعی که این عمر بسی مختصر است
عیش و راحت طلبیدن
ز جهان بی خبریست
هـــر کـــه بینی در آن جا کنــــد و محتضر است
کــــس نــــدارد خــــبر از سابقه روز ازل
...........
نراقی


Title در گذر زمان
Hit 3522
Location ریوش - خراسان رضوی
Camera Canon 60D Unmodifed
Lens Samyang
Lens Aperture 2.8
F 14mm
Exposure 75 دقیقه
ISO 640
Accessories Startrails-Photomatix
Date of photography 1392/10/05


No comments have been posted.

Top