غروب خورشید و برج میلاد


طی یک ماه بیش از ده بار صبح یا بعدازظهر برای عکاسی از طلوع یا غروب خورشید میرفتم
از آنجایی که مکان طلوع و غروب هر روز تغییر می‌کند پس برای هربار رفتن هم باید جداگانه محاسبه و مکان یابی میکردم که خورشید و برج در یک امتداد قرار بگیرند
عواملی مثل ابری بودن هوا، آلودگی هوا، ترافیک، خطای محاسبه مکان و چیزای دیگه باعث میشد عکسی که می‌خواهم را نتونم بگیرم
صبح زود بیدار میشدم و قبل طلوع در محل معین میرفتم ولی دست خالی برمیگشتیم
تا نهایتا یک روز هم هوا مناسب بود و هم موقعیت مکانی رو از قبل چک کرده بودم و رفته بودم
نیم ساعت قبل از غروب همراه دوتا از دوستانم اونجا بودیم و نهایتا این عکس را گرفتم
Title غروب خورشید و برج میلاد
Hit 3506
Photographer محسن صالحیمحسن صالحی
Location تهران
Camera نیکون P900
Lens Aperture 8
Exposure 1/2500
ISO 100
Date of photography 17/11/98


No comments have been posted.

Top