چرخ فلک


این چرخ فلک که ما در او حیرانیم...فانوس خیال از او مثالی دانیم
خورشید چراغ دان و عالم فانوس....ما چون صوریم کاندرو حیرانیم
200شات و هریک با مشخصات زیر.
Title چرخ فلک
Hit 3324
Photographer حجت ظفرخواهحجت ظفرخواه
Location خوی
Camera canon 60D
Lens 15-85mm
Lens Aperture f/3.5
Exposure 25sec
Filter -
ISO 2000


No comments have been posted.

Top