صعود


Title صعود
Hit 3106
Photographer علی حسن زادهعلی حسن زاده
Location عسلویه
Camera 6D
Lens 14mm-samyang
Lens Aperture 2.8
Exposure 30s
ISO 3200


1 comments have been posted.

سوژه خیلی زیباست. کمی زمینه آسمان سفید شده که احتمالا به سبب شرجی بودن هوا پیش امده. ولی در مجموع عکس زیبا است
Top