برساوشی


بارش شهابی برساوشی ، باداب سورت
www.soheilphoto.com
Title برساوشی
Hit 3256
Photographer سهیل شهبازیسهیل شهبازی
Location باداب سورت
Camera D610
Lens Sigma 28mm f/2.8
Lens Aperture 2.8
Exposure 25
ISO 4000


2 comments have been posted.

عکس زیبایی است
زیباست لذت بردم.
Top