M8


Title M8
Hit 3376
Photographer سهیل شهبازیسهیل شهبازی
Location الموت
Lens Sigma 180mm f/2.8
Lens Aperture 2.8
Exposure 5"
ISO 8000


2 comments have been posted.

آقای شهبازی عزیز ترکیب سنسور بزرگ و کم نویز دوربین شما همراه با لنز تله با دیافرگم باز، باعث شده در 5 ثانیه داده زیادی رو بتونید جمع آوری کنید و تصویر زیبایی رو بدون ردیابی ارائه کنید. خسته نباشید
عکس بسیار خوبی شده. با 5 ثانیه خیلی خوب ستاره ها ثبت شده اند. موفق باشید
Top