ماه در پشت شکوفه های آلبالو


Title ماه در پشت شکوفه های آلبالو
Hit 4410
Location ساوه - دینارآباد
Camera canon 40D
Lens 18 mm
Lens Aperture 3.5
Exposure 1 ثانیه
ISO 1600
Photography Techniques تک فریم
Date of photography فروردین 92


2 comments have been posted.

خیلی متشکر جناب رحیمی
اقای مرادلی عزیز بسیار زیبا است. رنگ و نور عکس خیلی زیبا شده.
Top