طلوعي در غروب ...


طلوع ابرها در غروب جبار ...
Title طلوعي در غروب ...
Hit 3575
Location روستاي تنگ ارم - استان بوشهر
Camera Canon 60D
Lens Tokina 11-16mm
Lens Aperture 3.2
Exposure 30sec
ISO 1250
Date of photography 5 فروردين ماه 1393


1 comments have been posted.

عکس زیبا و رویایی گرفته اید. جاده درخت و ابرها خیلی صحنه عکس را زیبا کرده است موفق باشید
Top