ISON


پس از 5روز هوای ابری عاقبت روز شنبه هوا کمی صاف شد و تونستم که تصویری از  آیسان را از پشت بام منزل با دوربین ثبت کنم. در تصویر موقعیت دنباله دار اینکه هم معلوم شده ولی موفق به ثبت اون نشدم.
Title ISON
Hit 3300
Photographer انور قادریانور قادری
Location کردستان بانه
Camera 40D کانن
Lens 55_18
Lens Aperture 5.6
Exposure 4 ثانیه
ISO 400
Date of photography 92/9/2


2 comments have been posted.

ممنونم جناب رحیمی عزیز.امیدوارم که اینطور بشه.
آقای قادر عزیز عکس زیبایی گرفته اید. امیدوارم روزهای آینده دنباله داری پر نور تر را ببینیم. و مهمتر این که دنباله دار از دست خورشید سالم فرار کند.
Top