لکه‌ی خورشیدی


Sunspot AR2192

برای نمای کلی 35 فریم ترکیب شده و نمای نزدیک با بارلو 2x گرفته شده و ترکیب 300 فریم است .
Title لکه‌ی خورشیدی
Hit 2773
Location کرمان
Camera canon 40D
Lens Aperture 5
Telescope 8اینچ نیوتنی اسکای واچر + eq6
F 1000میلیمتر
Filter مایلار
Photography Techniques stack
keyword
خورشید


No comments have been posted.

Top