راه شیری در میان گندم زار


شبی که فرصت شد تا در میان گندم زارهای بلند از آسمان شب عکاسی کنم فراموش نشدنی بود. قدم زدن در بین گندم های بلند در زیر نور اندک راه شیری حسی غیر قابل صف رو منتقل میکنه.
Title راه شیری در میان گندم زار
Hit 3251
Location گندم زارهای مرز زنجان و اردبیل
Camera canon 6D modified
Lens samyang
Lens Aperture 14
Exposure 60


2 comments have been posted.

ممنون جناب رحیمی، لطف دارید.
جناب شاهچراغیان عزیز عکس زیبای گرفته اید منظره زیبا ای پیش روی شما بوده و به خوبی ثبت شده موفق باشید
Top