خورشید گرفتگی پنجم دیماه 1398


به علت قرار دادن دو فیلتر مجزا از یکدیگر دو انعکاس متفاوت از خورشید در عکس ثبت شده است.
Title خورشید گرفتگی پنجم دیماه 1398
Hit 1698
Location تهران
Camera کانن g5x
F 6.3
Filter شیشه جوشکاری
ISO 240
Date of photography 98/10/5


No comments have been posted.

Top