دنباله دار لاوجوی و خوشه های دوقلو2


به پیشنهاد یکی از دوستان خارجی سعی کردم تا با استفاده از راهنماییهای ایشون قطبش زمینه عکس و روشنایی پس زمینه را تا حد امکان کاهش دهم . البته من به نرم افزار قدرتمند ایشون دسترسی ندارم اما با استفاده از نرم افزار آیریس و ماکسیم دی ال و در نهایت ادیت فتوشاپ توانستم تا حد مطلوبی پیش برم.ضمنا درهنگام تصویربرداری لایه نازکی از ابر دراسمان مشاهده میشد که حاله دور ستاره ذات الکرسی موید این موضوع است.
Title دنباله دار لاوجوی و خوشه های دوقلو2
Hit 3073
Location دامغان
Camera Nikon D7100
Lens 70-300 Nikkor
Lens Aperture f/7.1
Exposure 13 فریم در مجموع 32 دقیقه نوردهی
ISO 1600-3200-6400
Date of photography 8/3/2015


No comments have been posted.

Top