گندم

 

آسمان شب چهارمحال_بختیاری ،اردل


ماه گرفتگی و گندم زار

عکاسی از ماه گرفتگی .... پانوراما متشکل از هفت فریم

lost in sky

پانورامایی ازکهکشان راه شیری که درزمان ماه گرفتگی به زیبایی برفرازگندم زارمیدرخشه

تالاب گندمان

5shot panorama

تالاب گندمان

5shot panorama

.. شبی پر ستاره در گندمزار

نسیم خنک که میخورد به صورتت و بوی گندم را به مشامت میرساند، صدای خش خش گندم ها که می‌رقصند آزاد در زیر آسمان پر ستاره ی شب و آسمانی که دلبری میکند با تکه ابری مه آلود که کهکشانی بزرگ است بنام آندرومدا، و شهابی که میخراشد بر آسمان، چه شبی است امشب...

راه شیری در میان گندم زار

شبی که فرصت شد تا در میان گندم زارهای بلند از آسمان شب عکاسی کنم فراموش نشدنی بود. قدم زدن در بین گندم های بلند در زیر نور اندک راه شیری حسی غیر قابل صف رو منتقل میکنه.

شبهای گندم زار


شبهای مهتابی گندم زار


طلوع راه شیری در بالای گندم زار


Top