کهکـشــــــــان رو بـــــــــه مــــــــرگ آسمـــــــــــــان ایـــــــــــــران


تابستون که سر بره دیگه سخت میشه آسمون رو دید چون زود غروب میکنه-و این که واسه ادیتش جونم در اومد سه ساعت دورش بودم.البته کامپیوترمم کنده یه کم
Title کهکـشــــــــان رو بـــــــــه مــــــــرگ آسمـــــــــــــان ایـــــــــــــران
Hit 3477
Photographer عدنان باقريعدنان باقري
Location شهرستان لامرد
Camera Nikon D5100
Lens 18-55@18
Lens Aperture 3.5
Exposure 30
Filter -
ISO 1600


1 comments have been posted.

زاویه عکست خوبه
Top