پایه

 

ماه 1

تصویر از ماه

سه گانه اسد

m65-m66-ngc3628

آسمان شب چهارمحال_بختیاری ،اردل


نخستین پایه ردیاب ستاره ای عکاسی آسمان شب در ایران ساخته شد.


ابرماه بهار 1399

تصویر ماه شب 15 شعبان 1441

seven sister


خورشید گرفتگی

ثبت گرفت خورشید بر فراز خلیج فارس از سواحل جونبی قشم

آیینه‌ي او باش

آن شب را مو به مو، لحظه به لحظه به یاد دارم. اینجا کرمان است، جایی از کرمان که در خرداد ماه هم هنوز خیلی خیلی سرد است. در کوه‌های دور دست برف‌ها را می بینید. این اعجاب استان کرمان است. بهتر است بگویم این اعجاز کره‌ی زمین است. می شود در یک روز با دو س

خورشید گرفتگی

صد روز قبل از خورشید گرفتگی به خودم قول دادم که این گرفت را ببینم، ۱۰۰ روز انتظار و تلاش، شاید همین انتظار و این که ۱۰۰ روز بین بیم و امید شناور بودم این همه دیدن این خورشید گرفتگی را برای من دلچسب کرد. اینجا سواحل جنوب غرب هند است،

آتشکده

رد ستاره ای دور قطبی

Top