ماه 1


عکس بدون پایه و فقط با دست گرفته شد
Title ماه 1
Hit 730
Location تهران
Camera HX400v
Lens Zoom
F 5.6
Exposure 1/100
ISO 80
Date of photography 16 شهریور 1402
keyword


No comments have been posted.

Top