هلال ماه ربیع الثانی 1436


این دوست قدیمی ما ، سر ناسازگاری داشت ! عکسی ازش گرفتیم بلکه با ما آشتی کند!
Title هلال ماه ربیع الثانی 1436
Hit 4222
Location دامغان
Camera Nikon D7100
Lens 70-300 Nikkor
Lens Aperture 14
Telescope ---
F ----
Exposure 1 sec
Filter ---
ISO 640
Photography Techniques ---
Accessories EQ6 Mount
Date of photography 21/1/2015


2 comments have been posted.

ممنونم جناب رحیمی عزیز. درس پس میدیم
عکس خیلی خوبی گرفته اید. لذت بردم موفق باشی
Top