سه گانه اسد


کهکشان های سه گانه اسد که با تلسکوپ شش اینچ نیوتنی و پایه ایکیو3 بدون اتوگایدر ثبت شده است
Title سه گانه اسد
Hit 1814
Location بهاباد-استان یزد
Camera canon 450Da
Lens Aperture f/5
Telescope شش اینچ نیوتنی
Exposure 2ساعت
ISO 800
Accessories مقر eq3
Date of photography 1400


No comments have been posted.

Top