ابرماه بهار 1399


با کمکِ روش موزائیکی و سه پایه ی عکاسی این تصویر ثبت گردیده است. همچنین، این تصویر تک عکس نیست و از ترکیب 144 فریم از 1420 فریم برای هر پنل ایجاد شده است. تعداد کل پنل ها هم 22 تا می باشد.

نرم افزارهای مورد استفاده هم PIPP، Autostakkert!3، Adobe Photoshop و IRIS می باشد.
Title ابرماه بهار 1399
Hit 2055
Location شیراز
Camera Canon EOS 6D
Telescope Maksutov-Cassegrain 90 mm Skywatcher
F 1250 mm
Exposure 1/400
ISO 640
Photography Techniques Lucky imaging, Mosiac
Accessories سه پایه عکاسی
Date of photography 4/08/2020 23:19 (+4:30 UT)


No comments have been posted.

Top