خورشید گرفتگی


این عکس با فوکال ۵۰۰ و بادی کنون ۶دی بر روی سه پایه ثبت شده که این تصویر فریمی از تایم لپس میباشد.
Title خورشید گرفتگی
Hit 1489
Photographer محمد رفیعیمحمد رفیعی
Location قشم
Camera Canon 6d
Lens 150-600 sigma c
Lens Aperture 8
Exposure 1/500
ISO 100
Accessories سه پایه و ریموت
Date of photography 26/December/2019
keyword
Solar
eclipse


No comments have been posted.

Top