مرداب

 

رقص شفق قطبی بر فراز یخچال

عکس را در اولین تجربه دیدن شفق‌‌های قطبی در ایسلند ثبت کردم. شبی که سرمایش با بادهای سردی که ازسمت یخچال و مرداب یخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زده‌ می‌وزید، استخوان سوز

Motion Startrail

سیاره های مشتری، زحل و مریخ به ترتیب در قسمت راست، قسمت مرکزی راه شیری سمت چپ سحابی مرداب و قسمت سمت چپ (اواسط استارتریل خط نارنجی بزرگ) در تایم لپس مشخص هستند.

تصویر نجومی روز ناسا: سحابی باشکوه مرداب به همراه ستاره‌ها و گازهای داغ

سحابی باشکوه مرداب، با گازهای داغ، پر شده است و خانه‌ای برای ستارگان جوان زیادی است.

تصویر نجومی روز ناسا: مریخ در میان سحابی‌ها

نقطه قرمز رنگ درخشانی که در میان سحابی مرداب و سه تکه مشاهده می‌شود، چه چیزی می‌تواند باشد؟ آن نقطه، سیاره مریخ است.

اعماق آسمان

بخش مرکزی راه شیری در صورت فلکی قوس با سحابی های معروف آسمان شب

سحابی مرداب

سحابی مرداب (m8)

عکس محمد نوروزی عکس روز ناسا شد.

عکسی از محمد نوروزی یکی از اعضا وبگاه skypix.org عکس روز ناسا شد.

مریخ - m8 - m20

مقارنه مریخ و سحابی مرداب و سحابی سه تکه

سحابی مرداب و سه تکه

نمایی ژرف از سحابی های مرداب و سه تکه

Heart of Lagoon

قلب سحابی مرداب

Top