ماه موزاییکی2


Title ماه موزاییکی2
Hit 2424
Photographer مهسا محرمیمهسا محرمی
Location شیراز
Camera ccd camera
Telescope دابسونی 8 اینج
Photography Techniques mosaic
Date of photography آبان 94


1 comments have been posted.

عکس خوبیه و به خصوص کار پر زحمت و سختی بوده. با تکمیل موزاییک نتیجه عکس کامل و باکیفیتی خواهد شد. موفق باشید.
Top