صخره جنوبی در مرداب


امتیاز تصویر

 Julia I. Arias and Rodolfo H. Barba' (Dept. Fisica, Univ. de La Serena), ICATE-CONICETGemini Observatory/AURA


لبههای درخشان و ابرهای غباری در این نمای نزدیک از ناحیه ستاره‌زایی M8  که به سحابی مرداب هم معروف است، عبور می کنند. این تصویر ترکیبی واضح و با رنگ‌آمیزی کاذب که بر اساس داده‌های  باریک‌باند نور مریی و نزدیک به فروسرخ از تلسکوپ 8 متری جمینی جنوبی به دست آمده ، حدود20 سال نوری  گستردگی دارد و ناحیه‌ای از سحابی را به تصویر کشیده است که گاهی اوقات به آن صخره جنوبی م می‌گویند. این تصویر بسیار دقیق ، ارتباط بسیاری از ستاره‌های تازه متولدشده را که در بالای لبه ابرهای درخشان و اجرام هربیگ-هارو قرار دارند، نشان می‌دهد.  اجرام هِربیگ هارو که به وفور در مناطق ستاره‌زا دیده‌ می‌شوند، هنگام خروج فوران‌های قدرتمند ستاره‌های جوان در فرآیند تشکیل گرمای ابرهای گاز و غبار اطرافشان تولید می شوند. این مرداب کیهانی 5000 سال نوری دورتر به سمت صورت فلکی قوس و مرکز کهکشان راه شیری قرار دارد. (برای دانستن مکان و مقیاس ، این تصویر را ببینید که نمای نزدیک صخره جنوبی را در سحابی بزرگتر مرداب نشان میدهد. مقیاس تصویر با مجوزR. Barba 'است.)Top