تصویر نجومی روز ناسا: سحابی باشکوه مرداب به همراه ستاره‌ها و گازهای داغ

تصویر نجومی روز ناسا: سحابی باشکوه مرداب به همراه ستاره‌ها و گازهای داغ


سحابی باشکوه مرداب، با گازهای داغ، پر شده است و خانه‌ای برای ستارگان جوان زیادی است.

این سحابی که 100 سال نوری پهنا دارد، در فاصله تنها حدوداً 5000 سال نوری از ما قرار گرفته است.

سحابی مرداب به قدری بزرگ است که می‌توان آن را بدون تلسکوپ در صورت فلکی کمان (قوس) مشاهده کرد.

در تصویر، بسیاری از ستاره های درخشان ان‌جی‌سی 6530 قابل مشاهد هستند. ان‌جی‌سی 6530، یک خوشه ستاره‌ای باز است که تنها چند میلیون سال پیش در این سحابی شکل گرفت.

این سحابی بزرگ با نام های ام8 و ان‌جی‌سی 6523 نیز شناخته می‌شود، به خاطر نوارهایی از گرد و غبار که در سمت چپ مرکز خوشه ستاره‌ای باز قابل مشاهده هستند، به آن نام "مرداب" داده‌اند.

این تصویر از ترکیب سه رنگ مختلف که به وسیله هیدروژن منتشر شده، به وجود آمده.

 وجود گویچه های پر از گرد و غبار تاریک در این سحابی، گواه بر این است که فرآیند ستاره‌زایی در این سحابی ادامه دارد.

See Explanation.  Clicking on the picture will download
the highest resolution version available.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید.

عکاس: Nelson Ortega
منبع: ناسا (NASA)

Top