غروب

 

مقارنه بعد از غروب خورشید


رصدخانه آرایه بسیار بزرگ در غروب ماه


دنباله دار نیووایز بر فراز شهر آمل

دنباله‌دار نئووایز که اخیرا کشف شده به تدریج در آسمان شب، ساعتی بعد از غروب، خودنمایی می کند.

غروب ماه در پشت آتشفشان تاید


مسیر

کهکشان راه شیری بر فراز جاده ی خاکی

ثبت غیر ممکن

این عکس در بع از خورشی گرفتگی شیلی گرفته شده است و ثبتی غیر ممکن به نظر میرسید چون بر طبق محاسبات زمان تماس چهارم تباید ثبت میشد ولی به علت حضور در کنار اقیانوس و افق منفی اتفاث افتاد

غروب ماه، ستارگان زمستانی و آلودگی نوری

دو منبع نوری در دو سوی این تصویر قرار دارند. یکی ماه، قمر دائمی زمین در حال غروب و دیکر 7 لامپ گازی خیابان که در طول شب روشن گذاشته شدند پس ابر ها اینگونه دیده می شوند. این یک نمونه کوچک از شکل آلودگی نوری در طول شب است.

عقاب بر فراز دشت آفتابگردان

در یک شب سرد در اواخر تابستان ۹۸، به تماشای غروب قلب راه شیری و طلوع صور فلکی پاییزی نشستیم.

غروب خورشید و برج میلاد


انسان و اسمان

غروب مرکز کهکشان در اسمان تاریک روستای زیبای عشین

Top