غول گازی


غول گازی منظومه خورشیدی ما 

 این عکس درشرایط بسیار بد سینگ تصویربرداری شده است. و با نرم افزار رجیستکس پردازش شده است.

Title غول گازی
Hit 3443
Location رودهن - تهران
Camera DMKau618.AS
Telescope Celestron 11
Exposure 600 frame
Photography Techniques 600 frame stacks software registax 5
Date of photography 15 sep 2013


1 comments have been posted.

تشکر از شما آقای قمی زاده گرامی عکسهایتان همیشه با ارزش فنی و دقت بسیار بالا گرفته میشوند و دیدن آنها لذت بخش است.
Top