غروب ماه در پشت آتشفشان تاید

غروب ماه در پشت آتشفشان تایداین افراد در معرض خطر نیستند. آنچه از سمت چپ پایین می آید ، فقط ماه است ، و در مسافت بسیار دور. ماه در اینجا بسیار بزرگ به نظر می رسد چون با یک لنز تلسکوپی تصويربرداری شده است. آنچه در حال حرکت است، بیشتر زمین است و چرخش آن باعث می شود ماه به آرامی در پشت کوه "تاید" ناپدید شود - یک آتشفشان در جزایر قناری در سواحل شمال غربی آفریقا-. افرادی که در تصوير هستند 16 کیلومتر با عکاس فاصله دارند و بسیاری از آنها رو به دوربین هستند زیرا در حال تماشای طلوع خورشید در پشت عکاس هستند. تصادفی نیست که ماه کامل وقتی طلوع می کند که خورشید در حال غروب کردن باشد زیرا خورشید همیشه در طرف مقابل ماه کامل است. این فیلم دو سال پیش و در خلال ماه کاملی که به " ماه شیر" معروف است ساخته شده است. (در برخی فرهنگها، هر ماه کامل اسمی دارد که به آن معروف است و ماه کاملی که در ماه "می" ميلادی روی می دهد به "ماه شير" معروف است، چون در اين ماه چراگاه ها پرعلف بوده و دامداران شیر فراوان از دام های خود بدست می آورند) این ویدئو يک "تایم لپس" نیست و سرعت واقعی غروب ماه را نشان می دهد.


Top