مسیر


عکس متشکل از استک 12 عکس جهت حذف نویز آسمان و یک عکس با نور دهی طولانی تر در همان زمان و زیر نور غروب ماه 30 درصد می باشد.
Title مسیر
Hit 1105
Location روستای شیرینک
Camera Nikon D810
Lens Nikon 14-24 2.8
Lens Aperture 2.8
F 14mm
Exposure 15 sec
ISO 6400
Photography Techniques stacking
Date of photography 7/7/2019


No comments have been posted.

Top