عقاب بر فراز دشت آفتابگردان


سکوت و ابهت دشت آفتابگردان در شب، یک تجربه تکرار نشدنی بای من و همسفرانم بود. درخشش صورت فلکی عقلب در افق، صدای سوختن چوب، طلوع راه شیری زمستانی و موسیقی پست راکی که از گوشی یکی از همراهان پخش می‌شد اتمسفر عجیبی ایجاد کرده بود. دوربینم را برداشتم و زاویه ای را پیدا کردم که راه شیری دقیقا از بالای آتشی که درست کرده بودیم قرار بگیرد و صحنه ای که ایجاد شد افسانه ی صورت فلکی عقاب را برایم تجسم کرد، گویی که عقاب از داخل آتش بیرون آمده و به کمک زئوس می‌رود.
Title عقاب بر فراز دشت آفتابگردان
Hit 1737
Photographer Reyhaneh ValipourReyhaneh Valipour
Location روستای ناردین - سمنان
Camera Nikon D7100
Lens Samyang 16mm f/2.0
Lens Aperture f/2.8
F 16mm
Exposure 20 sec
ISO 3200
Date of photography ۱۵ شهریور ۹۸


No comments have been posted.

Top