دنباله دار نیووایز بر فراز شهر آمل


دنباله‌دار نئووایز که نام رسمی آن "سی/۲۰۲۰ اف۳" است روز ۲۷ مارس کشف شد و هفته قبل، پیش از سپیده دم در آسمان دیده می شد.
اما این جرم از روز دوشنبه درست بعد از تاریک شدن هوا در افق جایی که خورشید غروب می کند ظاهر میشود
پانوراما متشکل از دو شات عکس

Title دنباله دار نیووایز بر فراز شهر آمل
Hit 1849
Photographer Pendar AkbariPendar Akbari
Location فیلبند مازندران
Camera Sony a7iii
Lens Sigma 50mm Art
Lens Aperture 1.4
F 2.8
Exposure 3.2 ثانیه
ISO 1600
Photography Techniques پانوراما
Accessories اسکای ترکر پولاری ویکسن
Date of photography 18/07/2020
keyword
نئووایز


No comments have been posted.

Top