طلوع

 

Comet Neowies


طلوع ماه و خورشید

خورشیدگرفتگی 5 دی 98

آسمان زیبای شیخ موسی و فیلبند و طلوع راه شیری

طلوع راه شیری در آسمان زیبای شیخ موسی و فیلبند

طلوع کهکشان راه‌شیری

یکی از بهترین زمان های که البته خودم هم دوست دارم برای گرفت عکس از کهکشان راه شیری همین موقع طلوع آن است.

طلوع راه شیری بعد از طوفان

طلوع راه شیری بعد از یک شب طوفانی در کویر حلوان طبس

طلوع آنتارس

طلوع آنتارس و دیفیوز شدن نور چند ستاره پر نور آسمان شب و صورت فلکی عقرب به واسطه عبور لایه نازکی از ابر

گذر زمان و طلوع راه شیری در قبرستان اسرار آمیز


طلوع ماه و سایه کوه


بازتاب شباهنگ

شب قبل از خورگرفت ۵ دی ۹۸، در ساحل زیبای خنیزی کمپ کردیم و از زیبایی های بینظیر طبیعت لذت بردیم.

۴ طلوع در یک قاب

۴ طلوع در یک قاب . طلوع همزمان خورشید و ماه در آسمان و انعکاس آن در آب

Top