طلوع خورشید به شکل امگا

طلوع خورشید به شکل امگا


ثبت این طلوع، هم به شانس و هم به زمان نیاز داشت. اول و مهمترین فاکتور، زمان دقیق برای ثبت عبور قایق بادبانی درست از مقابل خورشید در حال طلوع بود. علاوه بر این، عکاس یک خوش شانسی دیگر نیز داشته است، خورشید نیز در پس زمینه به نظر غیر عادی می رسد، یعنی به شکل حرف یونانی Omega (Ω). در حقیقت، خورشید دایره ای شکل است و این پدیده که به توهم امگا معروف است با شکست نور خورشید عبوری از میان هوای گرم بالای آب ایجاد می شود. از نظر اپتیکی، پای امگا در واقع تصویری معکوس از خورشید واقع در بالای آب است. این پدیده اگرچه تا حدودی نادر است، اما اثرات نوری ناشی از جو زمین می تواند اجرام دوردست را در نزدیکی افق (از جمله خورشید و ماه) کاملا غیر عادی نشان دهد. این تک شات، بیش از دو هفته پیش در نزدیکی والنسیای اسپانیا و در دریای مدیترانه گرفته شده است.

Top