طلوع ماه ذرت

طلوع ماه ذرت


طلوع ماه می تواند منظره ای دیدنی باشد. ماه کامل ذرت در حال طلوع در اوایل این ماه به روش تایم لپس و با لنز تله فوتو از فاصله تقریباً 30 کیلومتری به تصویر کشیده شده و این باعث می شود که مناظر زمینی بزرگنمایی شده و همراهی ماه با قرص نیم درجه ای خود با این منظره کمی غیرمعمول به نظر برسد. این تصویر از پرتغال گرفته شده است، اگرچه بسیاری از عناصر پیش زمینه از جمله چراغ های روستای Puebla de Guzmán متعلق به اسپانیا است. ماه کامل ذرت ، نامی است که توسط برخی از مردم بومی شمال آمریکا، به ماه کاملی نسبت داده می شود که در این مقطع از سال طلوع می کند، زیرا همزمان با رسیدن و به عمل آمدن ذرت است. توجه داشته باشید که ماه هنگام نزدیک شدن به افق بزرگتر به نظر نمی رسد، بلکه اندازه ظاهری بزرگتر آن فقط یک توهم است. ماه کامل بعدی که در ابتدای ماه آینده اتفاق می افتد به عنوان ماه کامل "برداشت" شناخته می شود زیرا در نزدیکترین زمان به اعتدال پاییزی در نیمکره شمالی بوده که برداشت محصول نیز در این زمان انجام می شود.


Top