مشتری و زحل در حال طلوع از پشت صخره

مشتری و زحل در حال طلوع از پشت صخره "تخت پادشاهی بیگانگان"


کدام سیارات در پشت این صخره غیرمعمولی قرار گرفته اند؟ زحل (سمت چپ پایین) و مشتری. در این ماه ، پس از غروب خورشید، این جفت سیاره درخشان در سمت جنوب شرقی کاملاً مشخص هستند. اکنون ممکن است نمای شما از بزرگترین سیارات منظومه شمسی ما زیاد فریبنده نباشد، یا همچنین نوار مرکزی دیدنی و جذاب راه شیری در پس زمینه نباشد، اما در هر حال زیباست. تصویر امروز ترکیبی از نوردهی های متوالی است که همه اواخر ماه می با دوربین يکسان و مکان ثابتی گرفته شده است یعنی مناطق بیابانی "بدلندز" در پارک وحش Ah-Shi-Sle-Pah در سن خوان نیومکزیکو. این صخره ، که به طور غیر رسمی "تاج و تخت بیگانگان" لقب گرفته است، در حدود 3 متر ارتفاع دارد. زحل و مشتری بعد از غروب خورشید برای چندین ماه قابل مشاهده خواهند بود.


Top