طلوع انقلاب بر فراز استون هنج


امتیاز و حق نشر تصویر: Max AlexanderSTFCSPL

امروز خورشید به شمالی‌ترین نقطه خود در آسمان سیاره زمین می‌رسد. بسیاری از فرهنگ‌ها این پدیده را انقلاب می‌نامند که این تاریخ تغییر فصل مشخص می‌کنند - از بهار به تابستان در نیمکره‌ی شمالی زمین و از پاییز به زمستان در نیمکره‌ی جنوبی زمین تغیییر می‌کند. به طور دقیق، زمان واحد این انقلاب برای برخی از نقاط جهان امروز رخ می‌دهد ، اما برای مناطق دیگر فردا رخ می‌دهد.  این تصویر در هفته‌ی انقلاب تابستانی سال 2008 در استون هِنج در انگلستان ثبت شده است و طلوع خورشید بسیار زیبایی را که در آن مه، درختان‌، ابرها‌، سنگهایی که حدود 4500 سال پیش آنجا قرار شده‌اند و یک گوی بزرگ درخشان 4/5 میلیارد ساله را به تصویر کشیده است. حتی با توجه به انحراف محور چرخش زمین طی هزاره‌ها ، خورشید همچنان بر فراز استون هنج طلوع می‌کند

Top