ستاره هایی که می گردانند آسمان شب هایمان را ...


Title ستاره هایی که می گردانند آسمان شب هایمان را ...
Hit 3663
Location جنگل های دانشگاه صنعتی اصفهان
Camera Canon EOS 600D
Lens 18 - 55
Lens Aperture f/3.5
Exposure 30 sec
ISO 200
Photography Techniques Star Trail
Accessories سه پایه + ریموت
Date of photography 1392/2/11


2 comments have been posted.

ممنون آقای رحیمی لطف دارید ...
عکس زیبایی است پیروز باشید
Top