شب زمستانی در نیمکره شمالی زمین

شب زمستانی در نیمکره شمالی زمین


به نظر می رسد صورت فلکی جبار در شبهای زمستانی نیمکره شمالی همیشه روی پهلوی آن طلوع می کند. ستاره های آشنای صورت فلکی شکارچی در آسمان رنگارنگ بالای درختان ثبت شده اند. سحابی بزرگ جبار که با وجود آنکه ستاره نیست اما با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است و زیر ستاره های کمربند شکارچی می درخشد. نوردهی طولانی مدت، درخشش کمرنگ صورتی رنگ این پرورشگاه ستاره ای را نشان می دهد. ابط الجوزا، ستاره غول پیکر شانه شکارچی، دارای نوری گرم و دلنشین است، اما ستاره غول پیکر و معروف دیگر آسمان، الدبران نیز همین رنگ را دارد. الدبران، ستاره آلفای صورت فلکی ثور، ساختار V شکل مشهور این صورت فلکی چشم را به خوشه پروین که خارج از کادر عکس قرار دارد هدایت می کند.


Top