زمین و آسمان زمستانی


این عکس از حدود 60 عکس و با تکنیک پانوراما، پای چشمه ای در ارتفاعات اطراف شهر نراق به دست آمده است.
دمای حدود 10- و تعداد عکس های زیاد از صورت فلکی شکارچی باعث شده است تا سحابی های نشری این صورت فلکی به شکل هاله ای کم نور، با دوربینی مودیفای نشده و با سنسور کراپ آشکار شوند.
Title زمین و آسمان زمستانی
Hit 1554
Location نراق
Camera Canon 70D
Lens 17-70 Sigma
Lens Aperture 2.8
F 17
Exposure 20
ISO 800
Photography Techniques panorama
Date of photography 1398/10/4


No comments have been posted.

Top